nieuws

Resolutie Fouad Ahidar over de strijd tegen pesten unaniem aangenomen

Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) neemt een nieuw initiatief in de strijd tegen pesten. Samen met collega-raadsleden Arnaud Verstraete (Groen), Khadija Zamouri (Open VLD), Bianca Debaets (CD&V) en Gilles Verstraeten (N-VA) diende hij gisteren een resolutie in met concrete voorstellen om het inzicht in pesten in Brussel te vergroten en nieuwe instrumenten te ontwikkelen om pestsituaties te voorkomen en te beëindigen. De resolutie werd unaniem goedgekeurd.

“1 op de 6 Vlaamse jongeren wordt gepest tijdens hun jeugd. Dat gaat om bijna 200.000  kinderen en jongeren. Omgerekend naar Brussel betekent dat dat minstens 8500 kinderen in het Nederlandstalig onderwijs het slachtoffer zijn van pesten. Dat zijn zeer confronterende cijfers”, volgens Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)

Gepeste leerlingen maken 3x meer kans op een poging tot zelfdoding. Pesten tekent levens. Het heeft een fundamentele invloed op het geluk, de slaagkansen en de sociale ontwikkeling. Schoolteams zijn vandaag overbevraagd, als ze al voltallig zijn.

Het onderwijs staat voor immens veel uitdagingen, van het lerarentekort tot lege brooddozen. Toch hoop ik dat ook de strijd tegen pesten bovenaan de agenda staat van beleidsmakers, schoolteams en ouders”, aldus Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)

Voor de duidelijkheid, er gebeurt al veel. Er bestaan al veel initiatieven en inspanningen, maar met deze resolutie zet de Raad van de VGC vandaag een nieuwe stap in de strijd tegen pesten. De resolutie schuift nieuwe concrete voorstellen naar voor om pesten in Brussel beter in kaart te brengen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen om pestsituaties te voorkomen en te beëindigen. 

Enkele belangrijke punten uit het voorstel van resolutie:

  • ook in het begin van het schooljaar bijkomende aandacht hebben voor pesten;
  • bestaande meldpunten stroomlijnen en bundelen;
  • betere preventie en aanpak van pesten op school;
  • sterkere begeleiding en vorming voor ouders en leerkrachten;
  • multidisciplinaire, externe interventie bij ernstige pestsituaties;
  • betere en continu bijgewerkte cijfers;
  • inzet op herstelgesprekken en psychosociale doorverwijzing;
  • ontwikkelen van actief pestbeleid op scholen.

Lees de volledige resolutie hier.