nieuws

Te weinig publieke vuilnisbakken in Brussel

Fouad Ahidar (Vooruit.brussels) interpelleerde afgelopen week minister Alain Maron, bevoegd voor openbare netheid, over het schrijnend tekort aan publieke vuilnisbakken in verschillende gemeenten van het Brussels Gewest.

Fouad Ahidar: “Het tekort aan publieke vuilnisbakken in Brussel moet dringend worden aangepakt. Het gebrek leidt tot overvolle vuilnisbakken op straat en zwerfvuil, wat dan weer een negatieve impact heeft op de leefomgeving van de inwoners van Brussel.”

Minister Maron kondigde in zijn antwoord aan dat er momenteel een onderzoek loopt naar hoe het beleid rond publieke vuilnisbakken kan verbeteren. Momenteel wordt er vaak huisvuil in de publieke vuilnisbakken gedeponeerd, waardoor ze snel vol raken en er zwerfvuil ontstaat. Het gebruik van de vuilnisbakken moet daarom efficiënter.

De resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht, waarna de Minister belooft met voorstellen te komen om het gebruik van publieke vuilnisbakken in het Brussels Gewest te optimaliseren. Hierbij zal aandacht worden besteed aan een betere spreiding van de vuilnisbakken en het vermijden van overvolle bakken door een betere planning van de ophaling.

Fouad Ahidar: “Het is essentieel dat we ervoor zorgen dat publieke vuilnisbakken op een efficiënte manier worden gebruikt, zodat ze niet worden overbelast en in goede staat blijven. Dat de minister een onderzoek heeft ingesteld om dit probleem aan te pakken is een goede zaak. Toch kunnen we er niet omheen dat we bijna aan het einde zijn van deze legislatuur, maar dat we qua netheid geen stap verder staan!”

Opvallend is dat Minister Maron tijdens de commissie zelf erkende dat Brussel vuil is en dat er meer actie nodig is om dit aan te pakken. De vaststellingen van parlementslid Fouad Ahidar worden dan ook gedeeld door zowel de oppositie als de meerderheidspartijen. Het sterkt hem dan ook om te blijven ijveren voor een proper Brussel voor iedereen.