nieuws

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd.

Iedereen heeft het recht om een menswaardig leven te leiden. Deze rechten omvatten onder meer het recht op behoorlijke huisvesting. Dat staat in artikel 23 van de Belgische Grondwet.

Vandaag wordt een petitie ingediend en besproken in de commissie huisvesting om de huurprijzen in Brussel te verlagen.

Een groot aantal mensen in Brussel heeft vandaag te kampen met huisvestingsproblemen omdat ze zich geen onderdak kunnen veroorloven vanwege de torenhoge huurprijzen in het Brussels gewest. De problemen zijn de laatste jaren alleen maar verder toegenomen omwille van het dubbele effect van de stijgende energiekosten enerzijds en de niet te overschatten crisis in het Brussels Gewest anderzijds.

Daarom staan wij achter de eisen van de petitie:

  • Ja, voor huurregulering in het Brussels Gewest
  • Ja, om een einde te maken aan alle vormen van illegale uitzettingen, en om uitzetting zonder herhuisvesting te stoppen.
  • Ja, voor het onmiddellijk en gratis opeisen van leegstaande gebouwen voor de opvang van daklozen, want deze regering kan geen leraar zijn terwijl ze zelf een slechte leerling is op dit vlak.
  • Ja, voer nieuwe onderhandelingen om de hypotheken die aan eigenaar-bewoners worden verstrekt te verhogen.

Lees de volledige petitie hier.
Herbekijk de commissie huisvesting waar de petitie besproken werd hier.