nieuws

Controleer of jij recht hebt op een huurtoelage!

In Brussel worden er 12.000 huurpremies voorzien voor mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Dit om hen – in afwachting van hun sociale woning – uit de miserie te houden en hen te ondersteunen bij het betalen van de huur op de private woningmarkt. 

Maar slechts 9300 mensen maken vandaag gebruik van deze premie. Dat betekent dat er nog 2700 premies zijn die niet gebruikt worden!

Misschien heb jij dus ook wel recht op een huurtoelage. Controleer hieronder of je aan de criteria voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden in verband met je leefsituatie

 • Je hebt een maximuminkomen van € 14.569,58 (alleenstaanden), € 25.291,73 (eenoudergezinnen) of € 19.690,01 (andere gezinnen)
 • Je bent geen eigenaar zijn van een onroerend goed.
 • Je hebt geen andere lopende steunmaatregelen voor huurders.

Voorwaarden in verband met je huidige woning

 • De woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u bent er gedomicilieerd.
 • De woning wordt verhuurd met een huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats.
 • De woning wordt niet verhuurd door een sociaal verhuurkantoor (SVK).
 • De woning behoort niet toe aan een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Eenoudergezin met jaarinkomen ≤ € 19.690,01 krijgen € 173,67/maand + € 43,42/kind
 • Eenoudergezin met jaarinkomen tussen € 19.690,01 en € 25.291,73 krijgen € 130,26 / maand + € 43,42/kind
 • Andere gezinnen krijgen € 173,67/maand + € 21,71/kind

Hoelang ontvangt u de toelage?

 • 5 jaar vanaf de datum van goedkeuring van uw aanvraag.
 • Na de eerste periode van vijf jaar zal Brussel Huisvesting nagaan of u nog voldoet aan de voorwaarden om de toelage te blijven ontvangen gedurende een nieuwe periode van vijf jaar.
 • Na twee toelageperiodes komen enkel gezinnen met een persoon van 65 jaar of ouder of een persoon met een erkende handicap (66% of 9 punten) in aanmerking voor een eventuele verlenging van de toelage.

Hoe de toelage aanvragen?

Dien uw aanvraagformulier in per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres:

Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen
GOB – Brussel Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2 (Iris Tower)
1035 Brussel

Download hier het aanvraagformulier.

Heb je hulp nodig bij je aanvraag?

Maak een afspraak tussen 3 april en 14 april op het kabinet van Fouad Ahidar
Maandag – vrijdag tussen 10u en 16
Afspraak per mail of telefoon.