nieuws

Brusselaars op een wachtlijst voor een sociale woning krijgen huurtoelage

Vandaag lanceert de Brusselse regering haar noodplan voor huisvesting. In totaal meer dan dertig acties die de wooncrisis in het Brussels gewest moeten aanpakken. Van het bouwen van meer sociale woningen, tot het bieden van een huurtoelage en aanpakken van leegstand en disciminatie op de woningmarkt. Ondanks de moeilijke financiële situatie, kiest deze regering ervoor om meer te investeren. Fouad Ahidar (one.brussels) reageert positief, want veel Brusselaars zitten te wachten op de realisatie van deze plannen.    

Met het noodplan voor huisvesting zet de Brusselse regering een tandje bij in de strijd om alle Brusselaars van een dak boven hun hoofd te voorzien. Dit pakket van 170 miljoen euro, waarvan 96 miljoen voor de ondersteuning van huurders met een huurtoelage, komt bovenop de 810 miljoen euro die al was gereserveerd voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de 500 miljoen euro voor de renovatie van sociale huurwoningen. Huisvesting een topprioriteit voor deze progressieve meerderheid.

Fouad Ahidar (one.brussels): 

“Er zijn duizenden gezinnen in Brussel die wachten op een sociale huurwoning. Die klem zitten en in financiële problemen komen, omdat ze hun huur niet kunnen betalen. Het is goed nieuws dat er voor hen een huurtoelage komt, in afwachting van een woning. Voor die 12.500 gezinnen gaan we groot probleem oplossen en veel misèrie voorkomen.”  

Al meer dan 10 jaar bindt Fouad Ahidar (one.brussels) de strijd aan tegen leegstand in de stad. Met beperkt succes, omdat de aanpak versnipperd is over de gemeentes en de procedures ingewikkeld. Ahidar:

“Eindelijk komt er een gewestelijke aanpak van leegstand! Met een Brussels kadaster van leegstaande panden, simpelere procedures om huizen weer op de markt te brengen en een gewestelijk team dat dit samen met de gemeentes zal opvolgen. De voorgestelde vereenvoudiging van het gebruik van het openbaar beheersrecht zal het bovendien gemakkelijker maken om leegstaande panden toe te wijzen aan een gemeente, OCMW of huisvestingsmaatschappij. Dit laatste is echt onmisbaar als stok achter de deur naar eigenaren die hun panden bewust leeg laten staan.”  

Na het maken van plannen en vrijmaken van budgetten, komt het nu aan op de uitvoering. Ook dat is in de ingewikkelde Brusselse context nog een grote uitdaging. Fouad Ahidar (one.brussels): 

“In deze ambitieuze plannen kan nog altijd niemand wonen. Pas als de stenen worden gelegd en de renovatiewerken uitgevoerd, dan doen we wat voor de Brusselaars in een precaire woonsituatie. Dat maakt dit noodplan welkom en noodzakelijk. De ministers zullen het op moeten volgen en er bovenop zitten. De verschillende huisvestingsmaarschappijen gaan een tandje moeten bijsteken en dat doen ze niet vanzelf.”  

Ondanks de uitgebreide lijst aan acties missen er toch ook zaken waar Fouad Ahidar (one.brussels) de laatste jaren op heeft aangedrongen: 

“Dat we geen conformiteitsattest verplichten in Brussel, wel een vereiste in Vlaanderen, is een gemiste kans. Zo’n attest is een middel om de kwaliteit van de huurwoningen, ook op de private markt te garanderen. Er zijn te veel Brusselaars die moeten wonen in appartementen die eigenlijk niet geschikt zijn om in te leven en slapen. Ook hebben zowel Vlaanderen als Wallonië een digitale wachtlijst voor sociale huurwoningen, waarop wachtenden ten alle tijden inkijk hebben in hun situatie. Een praktisch voorbeeld over hoe we gemakkelijk onzekerheid kunnen wegnemen, bij hen die wachten op een sociale huurwoning.”