nieuws

Vlaanderen is het niet eens, maar sociale mix is belangrijk op Brusselse scholen

Fouad Ahidar (one.brussels) stelt parlementaire vragen over het effect van het nieuwe Vlaams inschrijvingsdecreet op Brusselse scholen

Vlaanderen heeft besloten om het inschrijvingsdecreet aan te passen en het per school verplichte aantal plaatsen voor leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen af te schaffen. Voor Brussel gaat dit een grote impact hebben op de concentratiescholen. Daarom stelde ik vragen aan collegelid Sven Gatz in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, over de aanpak vanuit de Brusselse scholen. 

Ik vind dat het voor de bestwil is van alle leerlingen dat er een goede sociale mix is op de scholen. Voor Brusselse kinderen is het belangrijk dat scholen gemengd zijn. Er zijn al te veel concentratiescholen, waar kwetsbare leerlingen samen naar school gaan. 

Van 35 naar 20 procent

Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Ben Weyts, zal het nieuwe inschrijvingsdecreet, de dubbele contingentering, vanaf september 2023 afschaffen. In de plaats van 35 procent van de plaatsen voor te behouden voor gelijke onderwijskansen (GOK-)leerlingen krijgen scholen nu zelf de mogelijkheid om maximaal 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor ondervertegenwoordigde groepen. Tegelijk stijgt het voorrangspercentage voor Nederlandstaligen van 55 naar 65 procent.

Het afschaffen van deze voorrangsregels betekent dat een aantal nu al ‘witte’ scholen hun ‘witte’ toestand definitief zullen kunnen bezegelen. We zouden er meer aan moeten doen om ervoor te zorgen dat alle Brusselse scholen een goede sociale mix hebben en een afspiegeling zijn van de Brusselse maatschappij. 

De stuurgroep van het Lokaal Onderwijs Platform heeft een door de VGC gefinancierde studie laten uitvoeren om de impact van dit nieuwe inschrijvingsdecreet op de sociale mix in onze Nederlandstalige scholen in Brussel te onderzoeken. En ook of dit de schoolkeuze van de ouders zou kunnen beïnvloeden. De conclusies van de onderzoekers zijn tamelijk verontrustend: de optie om het aantal leerlingen met thuistaal Nederlands te verhogen zou als rechtstreeks gevolg hebben dat een vorm van segregatie binnen onze scholen wordt bevorderd. 

In antwoord op mijn vragen zei minister Gatz dat het percentage kwetsbare leerlingen op de scholen in Brussel niet naar 0% zal gaan, maar naar 20% gelijke onderwijskansen-leerlingen per school. Dit is het maximum dat wordt toegelaten onder het nieuwe inschrijvingsdecreet. Toch betekent dit concreet dat in Brussel vanaf schooljaar 2024 de klassen en scholen minder gemengd zullen zijn dan voorheen.