nieuws

Er zou geen verschil mogen zijn bij telewerkvergoeding binnen Brusselse administraties

Uit mijn schriftelijke vragen aan de Brusselse administraties blijkt dat er grote verschillen zijn in telewerkvergoedingen aan werknemers binnen Brusselse administraties en dat er ook een aantal instellingen geen enkele vorm van telewerkbeleid hebben. Dit ondanks de omzendbrief met richtlijnen die de Brusselse regering hier in april 2021 over uitstuurde.

De huidige situatie zorgt voor verschillen tussen medewerkers van de verschillende administraties in Brussel, nu maar ook naar de toekomst toe. Een toekomst waar telewerken voor veel mensen de norm zal blijven. Om deze nieuwe werksitautie in goede banen te laten verlopen pleit ik samen met one.brussels voor een éénduidig telewerkbeleid binnen de Brusselse administratie. Met duidelijke reglementen voor thuiswerken en een telewerkvergoeding voor alle medewerkers.

Sommige administraties zoals parking.brussels, Brussel Preventie & Veiligheid, Finance & Invest Brussels en het CIBG geven aan dat er geen telewerkbeleid werd opgenomen in hun arbeidsreglement. Dit betekent dat er voor de medewerkers van deze administraties, met uitzondering van Finance & Invest Brussels, geen kostenvergoeding of telewerkuitkering werd voorzien sinds het begin van de coronacrisis. Bij de andere administraties variëren de kostenvergoeding of telewerkuitkeringen tussen geen vergoeding tot 100 euro netto per maand.

“Waarom is deze telewerkvergoeding zo belangrijk? Zowel werknemers als werkgevers hebben door de gezondheidscrisis de voordelen van thuiswerken ontdekt, maar naast de voordelen zijn er echter ook – zeker als u naar structureel thuiswerken gaat – extra kosten verbonden aan het telewerken. Om vlot te werken van thuis uit moet de werknemer namelijk beschikken over de nodige uitrusting. Het gaat hier zowel over het werkmateriaal (laptop, eventueel extra beeldscherm, de nodige software) als over communicatiemateriaal (telefoon, e-mail, Skype …). Ook een snelle internetverbinding of een telecomabonnement is vaak onmisbaar. Daarnaast verbruikt de medewerker thuis elektriciteit en water, staat de airco of verwarming op en zijn er nog extra kosten voor bijvoorbeeld de eigen thuisprinter of kleinere zaken zoals koffie of toiletpapier. Thuiswerken is voor veel mensen en gezinnen een serieuze hap uit het familiale budget.”