nieuws

Brussel is een stad van twee werelden geworden

Op vrijdag, een dag nadat de regeerverklaring werd voorgesteld aan het parlement, kregen de volksvertegenwoordigers de tijd om te reageren op de tekst van minister-president Rudi Vervoort. Tijdens de plenaire zitting vraagt Brussels parlementslid, Fouad Ahidar (one.brussels), meer focus en snelheid op de belangrijke materie die al langer op tafel liggen. Volgens hem heeft de pandemie de hoofdstad in twee gespleten.

Fouad Ahidar (one.brussels):

“Meten is weten. Al jaren kaart onze fractie aan dat het beleid rond werk, armoede, wonen, het klimaat en anti-discriminatie nog niet ver genoeg gaat.  Uit cijfers blijkt nu dat deze bestaande problemen in Brussel nog erger zijn geworden tijdens de pandemie. Er zijn twee soorten Brussel in deze stad. Een Brussel voor Brusselaars die alles hebben en een Brussel voor Brusselaars die helemaal niets hebben. Dit moet anders. We zijn een. Daarom vraag ik aan de regering dat zij een versnelling hoger schakelt en deze problemen nog sneller aanpakt.”  

Ahidar vraagt uitdrukkelijk om geen enkele Brusselaar meer in de kou te laten staan, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij feliciteert de regering, en meer bepaald de structurele acties rond renovatie van woningen die meteen ook duurzaam worden gemaakt. Maar wijst ook op onbetaalbare woonmarkt in Brussel. 

Er dreigt een giftige cocktail van tegenvallers te ontstaan voor Brusselaars zonder financiële marge. Wie door een klein budget in een slecht onderhouden woning woont, gaat de explosieve stijging van de gasprijzen hard voelen. In een gebrekkige woning, met lekkage, vocht en/of verrotting vliegt de warmte het raam uit! 1 op 4 Brusselse gezinnen woont in zo’n woning. We mogen hen niet in de kou laten staan. Goed daarom dat de Regering inzet op renovatie van woningen. We moeten meer en beter isoleren. Dat is goed voor de portemonnee en voor de planeet.

Onze keuze is duidelijk: strijden tegen buitensporige huurprijzen, leegstandspeculanten en huisjesmelkers. De woonmarkt corrigeren door leegstand terug bewoonbaar te maken en bijkomende sociale woningen te bouwen. Los daarvan ben ik blij dat er eindelijk een plek is waar Brusselaars gehoord kunnen worden als het gaat over huurwoningen. Stel dat je in een slechte woning woont of de staat van je woning niet evenredig is met je huurprijs, dan kan je vanaf nu bij de paritaire huurcommissie terecht met jouw klacht. ”

Meer dan ooit moet er voorop gelopen worden in de strijd tegen discriminatie en onrecht op allerlei niveaus, vindt Ahidar. 

“Het feit dat een groot aantal Brusselaars in de praktijk geen kans krijgt, bij gebrek aan een samenhangend beleid, is echt problematisch en moet snel worden aangepakt. Zo heeft het parlement, na ons voorstel, een resolutie aangenomen waarin wordt gevraagd aan de regering om regels op te stellen voor mensen met een strafblad. Een strafblad is soms relevant, maar vaak niet. Maar dit is niet de enige vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt. Mensen met een “niet-Belgische” achternaam, niet-blanke Brusselaars, vrouwen met een hoofddoek maken het ook dagelijks mee. Voor mijn fractie is het duidelijk dat vrouwen het recht hebben een hoofddoek te dragen en dat wij het risico lopen een groot deel van de Brusselse bevolking uit te sluiten van jobs die zij heel goed zouden kunnen uitoefenen. Wij willen dat de openbare diensten in Brussel inclusief en representatief zijn voor Brussel in al haar diversiteit.”